13
Oct

LG PROFILE-ИЙН ТУХАЙ

LG HAUSYS: {LG hausys profile гэх хуванцар (PVC) материал нь Хятад, Солонгос  улсын хамтын бүтээл бөгөөд Ази, Африк, Европ, Амеркийн 45 гаруй улсад экспортлож гаргадаг материал юм. Манай улсад энэ 2 материалыг түлхүү хэрэглэдэг.